Podmínky pronájmu

  • Nájemní byty jsou pronajímány na dobu určitou - jednoho roku, v případě zájmu nájemníka je smlouva prodloužena opět na další rok.
  • Podmínkou nájmu je složení kauce ve výši dvou měsíčních nájmů (nájem + zálohy na energie). Kauce se vrací při ukončení nájmu. Nájemné se platí k 20. v. měsíci ptedem.
  • V bytech jsou elektronické měřáky na spotřebu tepla (vytápění horkovodem) a vodoměry, vyúčtování spotřeby se provádí 1x do roka
  • Nájemníci  platí nájemci měsíční zálohy na vodu, ohřev teplé vody, vytápění, elektřinu společných prostor, úklid Pro odběr elektřiny

           v bytech si nájemníci uzavírají smlouvu přímo s ČEZ

Nové bydlení i pro mladé

Řešíme Váš problém s bydlením. Na bydlení u nás si nemusíte brát hypotéku.